Sven Hessle. Foto: Björn Dalin
Sven Hessle. Foto: Björn Dalin

Sven Hessle har fått en personlig inbjudan av Rektor att närvara vid Installations- och Promotionshögtiden i Stadshuset fredagen den 25 september för att ha hedrats med ett internationellt pris. International Consortium for Social Development (ICSD) tilldelade i november Sven Hessle, professor vid institutionen för Socialt arbete för hans arbete med International Journal of Social Welfare samt för hans insatser inom socialt utvecklingsarbete. Detta är hans andra internationella pris för sitt sociala utvecklingsarbete i världen. Det första tilldelades 2006 i Chile av världsorganisationen för socialhögskolor, IASSW.