Marta Szebehely
 
 

Socialarbetare inom äldreomsorg i Kanada löper sex gånger större risk att utsättas för dagligt fysiskt våld i jämförelse med deras skandinaviska kollegor. I en studie där våldet förstås mot bakgrund av systemiska och organisatoriska faktorer har det visat sig att brister i arbetsmiljö och stöd skadar de anställdas såväl fysiska som mentala hälsa. Detta hindrar omsorgspersonalen från att uppnå den kvalitet de eftersträvar i sitt arbete.

Läs mer om projektet

Läs mer om Marta Szebehely

Läs mer om publikationen

Banerjee A, Daly T, Armstrong P, Szebehely M, Armstrong H, LaFrance S. (2012). Structural violence in long-term residential care for older people: Comparing Canada and Scandinavia. Social Science and Medicine. 2012;74(3):390-398.