I projektgruppen ingår Anna Kaldal, juridiska fakulteten och Charlotte Alm, psykologiska institutionen.

Projektet pågår 2013-2015

Mer om Michael Tärnfalk