Anders Bergmarks projekt "En förbättrad praktik med situerad dokumentation - ett kontextuellt perspektiv" har fått 2 340 000 kronor 

Alexander Björk har fått postdok-medel för projektet "Situerad standardiserad dokumentation: Användning av intervenerande forskning för att förbättra lokal systematisk uppföljning inom socialtjänsten". 1 600 000 kronor

Patrik Karlssons projekt "Rätt beslut i rätt tid: en studie av sug och återfall bland missbrukare" har fått 3 030 000 kronor.

Renate Minas projekt "Bortom goda exempel. Analyser av kommunala variationer i insatser för unga som varken arbetar eller studerar" har fått 4 130 000.

Forskningsprojekt