Petra Ulmanen, tillsammans med fem forskare från Karolinska insitutet, projektledare Bo Burström: ”Kan integrerad vård minska negativa effekter av marknadsorientering och styrsystem för äldre med stora vårdbehov?” Beviljade medel: 4 689 000 kr inom ramen för Fortes speciella utlysning om medel till ”Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer”.

Anders Bergmarks projekt "En förbättrad praktik med situerad dokumentation - ett kontextuellt perspektiv" har fått 2 340 000 kronor 

Alexander Björk har fått postdok-medel för projektet "Situerad standardiserad dokumentation: Användning av intervenerande forskning för att förbättra lokal systematisk uppföljning inom socialtjänsten". 1 600 000 kronor

Patrik Karlssons projekt "Rätt beslut i rätt tid: en studie av sug och återfall bland missbrukare" har fått 3 030 000 kronor.

Renate Minas projekt "Bortom goda exempel. Analyser av kommunala variationer i insatser för unga som varken arbetar eller studerar" har fått 4 130 000.

Forskningsprojekt