Anna Hollander
 
 

Lotti Ryberg-Welander och Katarina Alexius har som redaktörer sammanställt en festskrift till Anna Hollander, professor i rättsvetenskap med inriktning på socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, med anledning av hennes pensionering.

Boken behandlar teman kring rätt, social utsatthet och det gemensamma samhälliga ansvaret för att motverka sociala problem. Olika motsättningar och dilemman belyses i antologin, som innehåller 30 bidrag av etablerade forskare inom områdena socialt arbete och rättsvetenskap. Flera av landets mest framstående barnforskare bidrar med sin forskning och kunskap.

Vidare utvecklas olika multidisciplinära perspektiv på det rättsliga inslaget i socialt arbete. Boken bör kunna användas såväl i undervisning på rätts- och samhällsvetenskapliga utbildningar som i den allmänna debatten om hur rättsliga interventioner kan samordnas med kunskap om utsatthet.

Läs mer om och beställ boken

Läs mer om Anna Hollander

Ryberg-Welander, Lotti (red.) (2012). Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar. Festskrift till Anna Hollander. Stockholm: Norstedts Juridik.