Syftet med boken är att ge ett brett perspektiv på genus och kön inom socialt arbete. Kapitlen, som bland annat behandlar missbruksvård för kvinnor, arbetsförmedlingens arbete med unga och arbetsvillkor inom äldreomsorgen, ramas in av en historisk översikt av  feministisk forskning inom samhällsvetenskaperna. I den avslutande diskussionen presenterar författarna några centrala frågor som inspirerar till fortsatt analys av kön och genus inom socialt arbete.

Läs mer om boken

Läs mer om Katarina Piuva

LisBodil Karlsson och Katarina Piuva. Foto: Mia Carlsson
LisBodil Karlsson och Katarina Piuva. Foto: Mia Carlsson