När samhället träder in (omslag)
 
 

Social barnavård är den del av socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att ge stöd, hjälp och skydd till socialt utsatta barn och familjer. I När samhället träder in analyseras den sociala barnavården på flera nivåer och utifrån olika perspektiv. Boken behandlar barnavårdens organisatoriska ramar, de insatser de professionella har till sitt förfogande samt hur berörda barn och familjer uppfattar barnavården och dess arbete. I boken diskuteras också insatsers utfall och hur de kan undersökas.

När samhället träder in vänder sig till studerande vid socionomutbildningar, i socialt arbete och i andra samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskola samt till yrkesverksamma inom socialt arbete och angränsande områden.

Bokens tre redaktörer är Ingrid Höjer, Marie Sallnäs och Yvonne Sjöblom

Övriga författare i boken är:
Gunvor Andersson
Ingrid Höjer
Staffan Höjer
Tommy Lundström
Marie Sallnäs
Yvonne Sjöblom
Ylva Spånberger Weitz
Stefan Wiklund
Francesca Östberg

Läs mer om boken

Höjer, Ingrid, Sallnäs, Marie, Sjöblom, Yvonne (red.) (2012). När samhället träder in - barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur.