I samband med att vår nya antologi om skolsocialt arbete släpps vill vi redaktörer bjuda in till en temadag om detta viktiga ämne. Under dagen kommer bland annat några av antologins författare att ge kortare presentationer av sina respektive kapitel. Temadagen är öppen för alla i mån av plats. Mer information om programmet kommer i augusti. Sprid gärna inbjudan!

Länk till antologin

Välkomna! Åsa Backlund, Ylva Spånberger Weitz och Sara Högdin