Ninive von Greiff har fått 2,3 miljoner från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för projektet ”Behandlingens mekanismer – om kvinnliga klienters perception av egen positiv förändring relaterat till missbruk och behandlingspersonalens syn på det egna arbetets kvalitet”

För mer information om projektet, kontakta Ninive von Greiff

För mer information om Ninive von Greiff