Evidensbaserat socialt arbete
 
 

Deras mål med boken är att stärka de enskilda socialarbetarnas roll i utformandet av ett evidensbaserat arbetssätt. Boken vänder sig i första hand till socialarbetare, men kan med fördel läsas även av politiker och högre tjänstemän.

Författarna är professorer vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Läs mer om boken

Bergmark, Anders, Bergmark, Åke, Lundström, Tommy (2011). Evidensbaserat socialt arbete. Teori, kritik, praktik. Stockholm: Natur & Kultur.