Maud Edgren-Shori, lektor vid institutionen för socialt arbete, har tillsammans med Pierre Schori skrivit en bok om bakgrunden till och verkligheten i Elfenbenskusten.

Båda författarna har arbetat i FN:s tjänst, Maud som genusrådgivare och Pierre som chef för ONUCI, FN:s fredsbevarande operation. Genom att de bodde tillsammans under sitt arbete i landet kunde de jämföra de skilda erfarenheter de gjorde från sina olika positioner - Maud som i sin nära kontakt med människor i byar, flyktingläger och kvinnoorganisationer hade ett grodperspektiv, medan Pierre fick ett giraffperspektiv som generalsekreterarens speciella sändebud.

"Med den här boken vill vi delge erfarenheter och försöka förklara sammanhang. Inte bara om ett land i Västafrika, om ivorianerna och delvis om oss själva utan också som en del av den afrikanska kontinentens villor." (ur förordet)

Läs om eller beställ boken

Läs mer om Maud Edgren-Schori

Edgren-Schori, Maud och Schori, Pierre (2011). Elfenbenskusten. En utmaning för FN och Afrika. Stockholm: Leopard Förlag.