Tore Svendsen. Foto: Sanna Tielman Lindberg
 
 

Bakgrunden till studien är att BBIC (Barns Behov i Centrum) är ett tämligen nytt inslag i socialt arbete i Sverige och att det saknas kunskaper om socialarbetares och handläggares sätt att förhålla sig till verktyget. Samtidigt har BBIC-konceptet fått ett stort genomslag och är kanske en av de mest använda utredningsmodellerna inom socialtjänstens barn- och familjeomsorg.

Studien visar att det inte är fråga om BBIC ska användas eller inte, utan snarare gäller frågan vilka strukturella och organisatoriska möjligheter det finns att använda BBIC. Som titeln på rapporten säger - "det finns hur många fördelar som helst, bara man har tid". Slutsatserna bör vara intresse för både handläggare och chefer som ägnar sig åt utredningar kring barn och ungdomar.

Studien har genomförts av Tore Svendsen, adjunkt vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Tore är också verksam vid FoU-Nordväst och det är i det sammanhanget som studien har gjorts.

Svendsen, Tore (2012). Socialarbetares förhållningssätt till BBIC. "Det finns hur många fördelar som helst, bara man har tid!". Forskningsrapport 2012:1. Stockholm: FoU Nordväst.

Mer om rapporten samt fulltext