Artikeln återfinns i Dagens Samhälle.

27 forskare: Så kan EU:s murar rivas

Flyktingpolitik. Att människor på flykt dör och skadas vid gränserna är en logisk följd av EU:s migrationspolitik. Sveriges regering bör nu verka för att politiken reformeras. Beslut för lagliga vägar in i unionen kan tas omgående, humanitära viseringar kan exempelvis utfärdas redan i morgon, skriver 27 forskare i migrationsrätt i ett upprop.

Länk till artikeln

Eva Nilsson