KTP är en nationell satsning på att stödja kommuner och landsting att utveckla missbruks- och beroendevård på basis av säker kunskap. Författarna för fram att det finns problem med oklarhet kring vad som egentligen avses med evidensbaserad praktik och skriver:

When almost anything that is done to improve practice in one way or another is called evidence-based practice, the concept risks losing its meaning [---]. (Karlsson & Bergmark, 2012a, p.281)

I den artikel där granskningen presenteras tar Karlsson och Bergmark upp att begreppet ”evidensbaserad praktik” i den massmediala diskursen har kommit att stå för en helt allmän ansats att praktik ska understödjas av säker kunskap, något som döljer att det finns till stora delar motstridiga uppfattningar om hur EBP ska genomföras. Denna otydliga bild av EBP återfinns även inom satsningen ”Kunskap till praktik”.

Kärnan i Karlssons och Bergmarks kritik är att en omedvetenhet om otydligheter och motstridiga tolkningar leder till oklar tillämpning av viktiga begrepp inom EBP, vilket underminerar legitimiteten i initiativet "Kunskap till praktik".

 

Karlsson, P. & Bergmark, A. (2012a). Evidence-based practice - anything goes?. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29(3), 281-282. Fulltext

Karlsson, P. & Bergmark, A. (2012b). Implementing guidelines for substance abuse treatment: a critical discussion of "Knowledge to Practice". Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29(3), 253-265. Fulltext

Om projektet "Kunskap till praktik". Webbplats