Leda känsomässigt krävande arbete, omslag
Leda känsomässigt krävande arbete, omslag
 

Lotta Henrikson och Kerstin Wennberg, verksamma vid institutionen för socialt arbete, har bidragit till boken Leda känsomässigt krävande arbete.

Upprinnelsen till studien var den mörka bild av äldreomsorg som ges i mycket av forskning och massmedia - för stora ansvarsområden, för litet resurser och stöd uppifrån, sjukskrivningar och utbrändhet. Med sin studie bidrar författarna till en förståelse för hur chefer kan skapa förutsättningar för god äldreomsorg. De tar bland annat upp krav och förväntningar som möter såväl omsorgspersonal som deras chefer. En fråga de söker svar på är hur chefer kan lyckas i sitt arbete utan att själva bränna ut sig, men ändå kunna ge medarbetarna det viktiga stödet i vardagen.

Hansson, Merike (red.) (2011). Leda känslomässigt krävande arbete - för dig som är chef inom socialt arbete och omsorg. Stockholm: Gothia Förlag.

Lotta Henrikson

Kerstin Wennberg