Bengt Börjeson är ett väl känt namn vid Stockholms universitet. Han utbildade sig från början till folkskollärare och så småningom till psykolog, för att mot slutet av sitt yrkesliv bli professor i socialt arbete vid Umeå universitet och slutligen rektor vid lärarhögskolan vid Stockholms universitet. En del av våra lektorer har haft Bengt som handledare under sin doktorandtid och de talar med värme och respekt om hans arbete.

Bengt Börjeson är inte minst känd för att ha efterträtt sin mentor Gustav Jonsson som chef för Barnbyn Skå. Under den perioden pågick projektetet ”Barn i Kris”, som fick stor betydelse för arbetet med fosterhemsplaceringar, där utvecklingen gick mot att i högre grad arbeta för att kontakten mellan barn och biologiska föräldrar skulle bevaras.

Vid ABF-huset i Stockholm ägnas ett heldagsseminarium åt att i Bengt Börjesons spår förstå och utveckla socialt arbete. En av talarna är vår egen professor Anders Bergmark, som kommer att ta sig an temat ”Att förstå socialt arbete”.

Läs mer om seminariet