Konferenser och öppna föreläsningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
  4. Forskning
  5. Konferenser och öppna föreläsningar

Öppna konferenser, föreläsningar och seminarier

Här publiceras öppna föreläsningar och seminarier vid institutionen samt konferenser som kan vara av intresse för verksamma inom området socialt arbete.

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner
Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsdatabasen
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld