Kontakt - migrerat data

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nod_socarb
  4. www.socarb.su.se
  5. Kontakt - migrerat data

Kontakt

Adress och kontaktuppgifter

Välkommen till Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan vid Stockholms universitet

Aulan

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55

Prefekt:
Tommy Lundström tommy.lundstrom@socarb.su.se
Ställföreträdande prefekt:
Lena Hübner lena.hubner@socarb.su.se
Biträdande prefekt:
Maggi Sydow maggi.sydow@socarb.su.se

Studierektor grundutbildning:
Johan Kejerfors johan.kejerfors@socarb.su.se
Bitr. studierektor med speciellt ansvar för kontakter med fältet:
Kerstin Wennberg kerstin.wennberg@socarb.su.se
Bitr. studierektor med speciellt ansvar för IT-pedagogisk utveckling och examensarbeten:
Sanna Tielman-Lindberg sanna.tielman-lindberg@socarb.su.se

Studierektor masterutbilning:
Katarina Piuva katarina.piuva@socarb.su.se
Bitr. studierektor med speciellt ansvar för det internationella masterprogrammet:
Thomas Öhlund thomas.ohlund@socarb.su.se

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark anders.bergmark@socarb.su.se

Samordnare uppdragsutbildning:
Maggi Sydow maggi.sydow@socarb.su.se

Studievägledare:
Jane Barkström och Lena Cederlund studievagledare@socarb.su.se