Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
Foto: Colourbox

Äldrevård på lika villkor?

PRO och ARC bjuder in till seminarium på Internationella kvinnodagen

cyklar i snö

Så anmäler du halka och halkskador

Blod

Ge blod

Blodbussen besöker Sveaplan

Bara juristerna slår oss

Socionomprogrammet vid SU är inför vårterminen 2018 fortfarande en av landets och universitetets mest sökta utbildningar. 

Foto: Eva Dalin

Alain Topor tilldelas 2017 års Bengt Börjesonpris

Årets mottagare av Bengt Börjesonpriset för viktiga insatser på det sociala området är Alain Topor.

Foto: Eva Dalin

Petra Ulmanen får medel för studie om integrerad vård

Petra Ulmanen har med forskare från Karolinska institutet fått medel för projektet ”Kan integrerad vård minska negativa effekter av marknadsorientering och styrsystem för äldre med stora vårdbehov?”

Maria Andersson Vogel intervjuas av Aftonbladet

Ungdomar kan må sämre av SIS-vård

Maria Andersson Vogel och Marie Sallnäs berättar om sin syn på SIS-hem

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2